câu nói nổi tiếng Aristotle

100 câu nói tinh hoa của triết gia Hy Lạp vĩ đại Aristotle

Aristotle là một nhà triết học, khoa học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại. Ông là học trò xuất sắc của Plato và là thầy của Alexandros Đại đế vị vua vĩ đại của Hy Lạp và lịch sử nhân loại. Những tư tưởng của Aristotle đã có nhiều ảnh hưởng lên vị hoàng …

100 câu nói tinh hoa của triết gia Hy Lạp vĩ đại Aristotle Read More »

24 Câu Nói Hay Nhất Của Tổng Thống Mỹ John F. Kennedy

John F. Kennedy, là một chính trị gia và Tổng thống thứ 35 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tại nhiệm từ năm 1961 đến năm 1963. Là chính khách trẻ tuổi nhất từng đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Sau đây là 24 câu nói hay nhất của tổng thống Mỹ John F. Kennedy. …

24 Câu Nói Hay Nhất Của Tổng Thống Mỹ John F. Kennedy Read More »

Lincoln

Abraham Lincoln và 21 Câu Nói Hay Nhất

Abraham Lincoln (12 tháng 2 năm 1809 – 15 tháng 4 năm 1865) là một chính khách và luật sư người Mỹ, là tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ từ năm 1861 cho đến năm 1865. Lincoln đã lãnh đạo đất nước vượt qua Nội chiến Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng đạo đức, văn hóa, hiến pháp và chính trị lớn nhất của quốc …

Abraham Lincoln và 21 Câu Nói Hay Nhất Read More »

50 Câu Nói Hay về Cuộc Sống Giúp Bạn Thay Đổi Cuộc Đời

Cuộc sống là một hành trình mà trong cuộc hành trình đó không phải lúc nào bạn cũng sẽ luôn gặp dễ dàng, thuận lợi. Đôi lúc bạn sẽ gặp phải những khó khăn, trắc trở. Những lúc như vậy những câu nói hay về cuộc sống, câu nói hay về truyền động lực, câu …

50 Câu Nói Hay về Cuộc Sống Giúp Bạn Thay Đổi Cuộc Đời Read More »

Scroll to Top