Khóa Học

Khóa học Đàm Phán

Bí Mật Đàm Phán

Làm chủ Nghệ Thuật Đàm Phán, Thấu Hiểu Đối Tác, Am tường Thuật Thao Túng Tâm Lý, 60 Nguyên Tắc Đàm Phán Đỉnh Cao

khóa học Bí Quyết Giọng nói truyền cảm

Bí Quyết Để Có Giọng Nói Truyền Cảm

Trở thành Giọng Nói Truyền Cảm Hứng, Giàu Cảm Xúc, Có Uy Lực, Lưu Loát, Tròn Vành Rõ Chữ, Làm Chủ Sân Khấu.

Khóa học giao tiếp

Đánh Thức Năng Lực Giao Tiếp Trong Bạn

Khóa học trên Udemy được thiết kế bởi Jessica Thảo Nguyễn sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại về giao tiếp và có thể làm chủ được khả năng giao tiếp của mình.

Scroll to Top