Khóa Học

Đánh Thức Năng Lực Giao Tiếp Trong Bạn

Khóa học trên Udemy được thiết kế bởi Jessica Thảo Nguyễn sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại về giao tiếp và có thể làm chủ được khả năng giao tiếp của mình.