Truyện Kiều Nguyễn Du phần 1 Kiều thăm mộ Đạm Tiên

Truyện Kiều – Nguyễn Du (Phần 1)

Phần 1 – Kiều thăm mộ Đạm Tiên (câu 1 – câu 244)

Hoàn cảnh ra đời của tập thơ Truyện Kiều của Nguyễn Du

Nguồn gốc của tập thơ Truyện Kiều của Nguyễn Du:
Truyện Kiều của Nguyễn Du được sáng tác vào đầu thế kỉ 19 trong khoảng năm 1805-1809. Lấy cảm hứng từ bộ truyện văn xuôi “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân trong bối cảnh Trung Quốc thời nhà Minh từ năm 1521 đến năm 1567. Đại thi hào Nguyễn Du đã sáng tác ra kiệt tác “Truyện Kiều” với 3254 câu thơ. Ban đầu truyện có tên rằng “Đoạn Trường Tân Thanh” có nghĩa là “Tiếng kêu mới về nỗi đau lòng đứt ruột” , sau được ông đổi lại thành “Truyện Kiều”.

Giá trị nghệ thuật của Truyện Kiều:
Tác giả Nguyễn Du đã giúp cho người đọc hình dung rõ nét hơn bối cảnh xã hội thời phong kiến vô cùng khắc nghiệt. Đặc biệt là đối với người phụ nữ, họ phải chịu nhiều những bất công, tàn bạo. Thể thơ lục bát dưới ngòi bút tinh anh của tác giả Nguyễn Du đã đưa “Truyện Kiều” lên đỉnh cao của ngôn ngữ dân tộc. Tác phẩm sử dụng nhiều điển cố, điển tích và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, tượng trưng ước lệ khiến người đọc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc như thương xót, đồng cảm, tức giận,.. Đây cũng là kiệt tác xuất sắc cho thấy sự phát triển vượt bậc về nghệ thuật tự sự cùng với lối sử dụng nhiều ngôn ngữ độc thoại, đối thoại mang nhiều sắc thái.

Giới thiệu về đại thi hào Nguyễn Du

Nguyễn Du ( 1765-1820) có tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Quê ông ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh ra trong một gia đình Quý tộc có truyền thống khoa bảng và sáng tạo nghệ thuật. Cha ông là Nguyễn Nghiễm từng làm tể tướng trong triều đình nhà Lê – Trịnh, anh trai ông là Nguyễn Khản từng làm quan tới chức tham tụng thời nhà Lê.

Nguyễn Du sống trong thời đại nhiều bế tắc và sự biến động. Vì vậy, ông có vốn sống rất phong phú, hiểu biết sâu rộng và có nhiều sự đồng cảm, thương xót cho những mảnh đời số phận bi kịch trong thời đại loạn lạc . Ông đã để lại nhiều kiệt tác cho nền văn học nước nhà, bao gồm cả chữ Hán và chữ Nôm. Người đời kính trọng và tôn xưng ông là “Đại thi hào dân tộc” và được UNESCO công nhận là “Danh nhân văn hóa thế giới”.

Để tiện theo dõi, chúng tôi chia Truyện Kiều thành 12 Phần tương ứng với những sự kiện, những biến cố lớn trong cuộc đời của Thúy Kiều để độc giả tiện theo dõi.

Tóm tắt Truyện Kiều (Phần 1)

Phần 1 của “Truyện Kiều” bắt đầu từ câu thơ thứ nhất đến câu thơ thứ 244. Đây là phần nói về gia cảnh của Kiều và chuyến đi tảo mộ trong tiết thanh minh của nàng cùng hai em là Thúy Vân và Vương Quan. Trong chuyến đi này, Kiều bắt gặp một ngôi mộ vô danh mà được Nguyễn Du miêu tả rằng ” sè sè nắm đất bên đường”. Đó là ngôi mộ của Đạm Tiên, một ca nhi tài sắc vẹn toàn một thời. Thế nhưng, Đạm Tiên “Sống làm vợ khắp người ta/Khéo thay thác xuống làm ma không chồng” làm dấy lên bao sự đồng cảm, thương xót cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh:

Xem thêm những phần khác của Truyện Kiều:

Truyện Kiều – Nguyễn Du ( Phần 2)

1.Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
5.Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,
10.Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
Có nhà viên ngoại họ Vương,
Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung.
Một trai con thứ rốt lòng,
Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.
15.Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
20.Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
25.Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tư trời,
30.Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
Cung thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
Khúc nhà tay lựa nên chương,
Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.

35.Phong lưu rất mực hồng quần,
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê
Êm đềm trướng rủ màn che,
Tường đông ong bướm đi về mặc ai.
Ngày xuân con én đưa thoi,
40.Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh.
45.Gần xa nô nức yến anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Dập dìu tài tử, giai nhân,
Ngựa xe như nước áo quần như nêm.
Ngổn ngang gò đống kéo lên,
50.Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.

Hình từ Kim Vân Kiều Truyện do
Trương Vĩnh Ký ghi chép và chú giải,
Nguyễn Hữu Nhiêu minh họa,
tái bản lần thứ 3 năm 1911 đoạn chị em Thúy Kiều đi chơi xuân
Hình từ Kim Vân Kiều Truyện do
Trương Vĩnh Ký ghi chép và chú giải,
Nguyễn Hữu Nhiêu minh họa,
tái bản lần thứ 3 năm 1911 đoạn chị em Thúy Kiều đi chơi xuân

Tà tà bóng ngả về tây,
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.
Bước dần theo ngọn tiểu khê,
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
55.Nao nao dòng nước uốn quanh,
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
Sè sè nấm đất bên đàng,
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
Rằng: Sao trong tiết thanh minh,
60.Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?
Vương Quan mới dẫn gần xa:
Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.
Nổi danh tài sắc một thì,
Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.
65.Kiếp hồng nhan có mong manh,
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.
Có người khách ở viễn phương,
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.
Thuyền tình vừa ghé tới nơi,
70.Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ.
Buồng không lạnh ngắt như tờ,
Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.
Khóc than khôn xiết sự tình,
Khéo vô duyên ấy là mình với ta.
75.Đã không duyên trước chăng mà,
Thì chi chút ước gọi là duyên sau.
Sắm xanh nếp tử xe châu,
Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa.
Trải bao thỏ lặn ác tà,
80.Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!
Lòng đâu sẵn mối thương tâm,
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.
Đau đớn thay phận đàn bà!
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
85.Phũ phàng chi bấy hoá công,
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.
Sống làm vợ khắp người ta,
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng.
Nào người phượng chạ loan chung,
90.Nào người tích lục tham hồng là ai?
Đã không kẻ đoái người hoài,
Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.
Gọi là gặp gỡ giữa đường,
Họa là người dưới suối vàng biết cho.
95.Lầm rầm khấn khứa nhỏ to,
Sụp ngồi vài gật trước mồ bước ra.
Một vùng cỏ áy bóng tà,
Gió hiu hiu thổi một vài bông lau.
Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
100.Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.
Lại càng mê mẩn tâm thần
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.
Lại càng ủ dột nét hoa,
Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài.
105.Vân rằng: Chị cũng nực cười,
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa.
Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa,
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu?
Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
110.Thấy người nằm đó biết sau thế nào?
Quan rằng: Chị nói hay sao,
Một lời là một vận vào khó nghe.
Ở đây âm khí nặng nề,
Bóng chiều đã ngả dậm về còn xa.
115.Kiều rằng: Những đấng tài hoa,
Thác là thể phách, còn là tinh anh,
Dễ hay tình lại gặp tình,
Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ.
Một lời nói chửa kịp thưa,
120.Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.
Ào ào đổ lộc rung cây,
Ở trong dường có hương bay ít nhiều.
Đè chừng ngọn gió lần theo,
Dấu giày từng bước in rêu rành rành.
125.Mắt nhìn ai nấy đều kinh,
Nàng rằng: Này thực tinh thành chẳng xa.
Hữu tình ta lại gặp ta,
Chớ nề u hiển mới là chị em.
Đã lòng hiển hiện cho xem,
Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời.
130.Lòng thơ lai láng bồi hồi,
Gốc cây lại vạch một bài cổ thi.

Truyện Kiều – Nguyễn Du | Phần 1 – Kiều thăm mộ Đạm Tiên với giọng đọc của Jessica Thảo Nguyễn

Dùng dằng nửa ở nửa về,
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần.
135.Trông chừng thấy một văn nhân,
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng.
Đề huề lưng túi gió trăng,
Sau chân theo một vài thằng con con.
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
140.Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời.
Nẻo xa mới tỏ mặt người,
Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình.
Hài văn lần bước dặm xanh,
Một vùng như thể cây quỳnh cành dao.
145.Chàng Vương quen mặt ra chào,
Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.
Nguyên người quanh quất đâu xa,
Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.
Nền phú hậu, bậc tài danh,

Kim Trọng xuất hiện. Hình từ Kim Vân Kiều Truyện tái bản năm 1911
Kim Trọng xuất hiện. Hình từ Kim Vân Kiều Truyện tái bản năm 1911


150.Văn chương nết đất, thông minh tính trời.
Phong tư tài mạo tót vời,
Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.
Chung quanh vẫn đất nước nhà,
Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân.
155.Vẫn nghe thơm nức hương lân,
Một nền đồng Tước khóa xuân hai Kiều.
Nước non cách mấy buồng thêu,
Những là trộm nhớ thầm yêu chốc mòng.
May thay giải cấu tương phùng,
160.Gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa.
Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.
Người quốc sắc, kẻ thiên tài,
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Hình ảnh từ Kim Vân Kiều Truyện tái bản 1911 - trích đoạn chị em Thúy Kiều gặp Kim Trọng
Hình ảnh từ Kim Vân Kiều Truyện tái bản 1911 – trích đoạn chị em Thúy Kiều gặp Kim Trọng


165.Chập chờn cơn tỉnh cơn mê.
Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn.
Bóng tà như giục cơn buồn,
Khách đà lên ngựa, người còn nghé theo.
Dưới cầu nước chảy trong veo,
170.Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha.

Kiều từ trở gót trướng hoa,
Mặt trời gác núi chiêng đà thu không.
Mảnh trăng chênh chếch dòm song,
Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân.
175.Hải đường lả ngọn đông lân,
Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà.
Một mình lặng ngắm bóng nga,
Rộn đường gần với nỗi xa bời bời:
Người mà đến thế thì thôi,
180.Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Ngổn ngang trăm mối bên lòng,
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.
185.Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,
Tựa nương bên triện một mình thiu thiu.
Thoắt đâu thấy một tiểu kiều,
Có chiều thanh vận, có chiều thanh tân.
Sương in mặt, tuyết pha thân,
190.Sen vàng lãng đãng như gần như xa.
Chào mừng đón hỏi dò la:
Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây?
Thưa rằng: Thanh khí xưa nay,
Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên.
195.Hàn gia ở mé tây thiên,
Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu.
Mấy lòng hạ cố đến nhau,
Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng.
Vâng trình hội chủ xem tường,
200.Mà sao trong sổ đoạn trường có tên.
Âu đành quả kiếp nhân duyên,
Cùng người một hội, một thuyền đâu xa!
Này mười bài mới mới ra,
Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời.
205.Kiều vâng lĩnh ý đề bài,
Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm.
Xem thơ nức nở khen thầm:
Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường
Ví đem vào tập Đoạn Trường
210.Thì treo giải nhất chi nhường cho ai.
Thềm hoa khách đã trở hài,
Nàng còn cầm lại một hai tự tình.
Gió đâu xịch bức mành mành,
Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao.
215.Trông theo nào thấy đâu nào
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây.
Một mình lưỡng lự canh chầy,
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.
Hoa trôi bèo dạt đã đành,
220.Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi!
Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi,
Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn.
Giọng Kiều rền rĩ trướng loan,
Nhà Huyên chợt tỉnh hỏi: Cơn cớ gì?
225.Cớ sao trằn trọc canh khuya,
Màu hoa lê hãy dầm dề giọt mưa?
Thưa rằng: Chút phận ngây thơ,
Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền.
Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên,
230.Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao.
Đoạn trường là số thế nào,
Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia.
Cứ trong mộng triệu mà suy,
Phận con thôi có ra gì mai sau!
235.Dạy rằng: Mộng triệu cớ đâu,
Bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao.
Vâng lời khuyên giải thấp cao,
Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch Tương.
Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng,
240.Nách tường bông liễu bay ngang trước mành.
Hiên tà gác bóng chênh chênh,
Nỗi riêng, riêng trạnh tấc riêng một mình.
Cho hay là thói hữu tình,
Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong.

Vũ Thị Mỹ Hưng tổng hợp và biên soạn.

Xem thêm:

100 câu nói tinh hoa của thiền sư Thích Nhất Hạnh

100 câu nói tinh hoa của Đạt-Lai-Lạt-Ma Tenzin Gyatso

100 câu nói kinh điển của vua Kungfu Lý Tiểu Long

Youtube Ý Nghĩa Sống

Youtube Jessica Thảo Nguyễn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top