50 câu nói hay của Stephen Hawking

50 câu nói trí tuệ của nhà vũ trụ học Stephen Hawking

Stephen William Hawking (1942 – 2018) là một nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học, giáo sư toán học, và tác giả người Anh. Ông từng là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm vũ trụ học lý thuyết ở Đại học Cambridge. Ông là người đầu tiên đặt ra lý thuyết vũ trụ học được …

50 câu nói trí tuệ của nhà vũ trụ học Stephen Hawking Read More »

Lời căn dặn của Lưu Bị trước khi mất

LỜI CĂN DẶN TRƯỚC KHI MẤT CỦA LƯU BỊ TRONG TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Kính thưa bạn đọc của Ý Nghĩa Sống, Lưu Bị (161-223) hay còn gọi là Hán Chiêu Liệt Đế, hay Chiêu Liệt Hoàng Đế, là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Lưu Bị là một trong những nhân vật chính của tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa. Trong tác phẩm này La …

LỜI CĂN DẶN TRƯỚC KHI MẤT CỦA LƯU BỊ TRONG TAM QUỐC DIỄN NGHĨA Read More »

Lục Tốn dùng mưu lạ kết thúc sự nghiệp của Lưu Bị

Lục Tốn dùng mưu lạ kết thúc sự nghiệp của Lưu Bị

Lục Tốn (183 – 245), biểu tự Bá Ngôn là 1 tướng lĩnh quân sự và chính trị gia của nhà Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Khi còn trẻ, ông phụ giúp Đại đô đốc khi ấy của Đông Ngô là Lã Mông, và tham gia trong trận chiến Kinh Châu, trận chiến đã giúp Đông Ngô đánh …

Lục Tốn dùng mưu lạ kết thúc sự nghiệp của Lưu Bị Read More »

Hàn Tín vượt 3 vòng phỏng vấn

Hàn Tín vượt 3 vòng phỏng vấn cực gắt trước khi làm đại nguyên soái Hàn Tín vượt 3 vòng phỏng vấn cực gắt

Hàn Tín được cho là vị nguyên soái giỏi nhất trong thời Hán Sở. Vì xuất thân hàn vi nên con đường công danh của Hàn Tín cũng gập nhiều trắc trở. Sau khi Hàn Tín được Trương Lương phát hiện tài năng và được Trương Lương thuyết phục bỏ Sở theo Hán, đồng thời …

Hàn Tín vượt 3 vòng phỏng vấn cực gắt trước khi làm đại nguyên soái Hàn Tín vượt 3 vòng phỏng vấn cực gắt Read More »

Trương Lương bán kiếm thuyết phục Hàn tín

TRƯƠNG LƯƠNG bán kiếm, thuyết phục HÀN TÍN bỏ Sở theo Hán trong Hán Sở Diễn Nghĩa

Mặc dù có tài năng vượt trội về binh pháp, nhưng trong suốt thời gian đầu quân cho Hạng Lương, Hạng Vũ nhưng Hàn Tín đều không được trọng dụng vì quá khứ hàn vi bị khinh rẻ vì đã từng nhường nhịn, chui qua đũng quần của 1 tên ác đồ ngoài chợ cá, …

TRƯƠNG LƯƠNG bán kiếm, thuyết phục HÀN TÍN bỏ Sở theo Hán trong Hán Sở Diễn Nghĩa Read More »

HỒNG MÔN YẾN ván cờ sinh tử giữa HẠNG VŨ Và LƯU BANG trong tiểu thuyết Hán Sở Diễn Nghĩa

HỒNG MÔN YẾN ván cờ sinh tử giữa HẠNG VŨ Và LƯU BANG trong tiểu thuyết Hán Sở Diễn Nghĩa

Tiểu thuyết Hán Sở Diễn Nghĩa của tác giả Châu Hải Đường đã mô tả chi tiết về con đường lập nghiệp xưng Tây Sở Bá Vương của Hạng Vũ cũng như công cuộc dựng nghiệp của Hán Cao Tổ Lưu Bang.  Giữa năm 209 TCN và 206 TCN, nhiều cuộc nổi dậy nổ ra …

HỒNG MÔN YẾN ván cờ sinh tử giữa HẠNG VŨ Và LƯU BANG trong tiểu thuyết Hán Sở Diễn Nghĩa Read More »

câu nói Benjamin Graham

100 câu nói của “bậc thầy đầu tư” Benjamin Graham

Benjamin Graham (1894 – 1976) được coi là người sáng lập ra trường phái Đầu Tư Giá Trị, người thầy có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của nhà đầu tư chứng khoán huyền thoại Warren Buffett. Ông còn là một nhà kinh tế học, một doanh nhân, giảng viên đại học và là nhà …

100 câu nói của “bậc thầy đầu tư” Benjamin Graham Read More »